PDV-Explorer

PDM Production Data Management – insyn i tillverkningsindustrins ”detaljdjungel”

För att driva effektiv produktion behövs i tillverkningsindustrin allehanda data, lika väl av teknologisk som av ekonomisk art. I många företag administreras dessa data fortfarande i lokala system där Excel eller Word utgör grunden. Denna typ av information är i ständigt behov av uppdatering och administration samt underhålls oftast manuellt. En uppgift som är både resurskrävande och ökar riskerna för fel och misstag. PDV - Produktion Data Management erbjuder en central hantering av all produktionsrelaterad data i tillverkningsprocessen och säkerställer via användarevänliga gränssnitt en säker datahantering med ERP/PPS och CAD/CAM system. Den integrerade användardialogen som täcker hela processen och integreras CNC styrsystem, försörjer maskiner och arbetsstationer i termer av ”low paper” tillverkning med nödvändiga tillverkningsmedel och information på ett effektivt sätt.

En överblick av funktionaliteten

Central datastrukturering. Kan tillämpas på alla maskiner och arbetsstationer i tillverkningsprocessen, administrerar master data, förser datorerna med orderinformation och arkiverar MDE/BDE data. Programmet visualiserar även översiktsbilder av den importerade informationen.

Funktionsrelaterad dokumentering av administrationen av data. Fokuserar på NC program, verktygslistor, ritningar, 3D modeller, HTML formulär, skisser, digitala bilder etc. Dessa levereras som förhandsgranskningar. Användaren erbjuds simuleringar samt enkla och tydliga funktioner för jämförelse och vidare redigering som är anpassade till arbetet med NC program.

Dokumentation kring förändringsarbetet. Planering av förändringar i produktdesign assisteras av ritindex och arbetsflöden samt blockning, lansering och arkivering av produktionsdokumentation. Detta i samspel med ritindex funktionaliteten. Alla förändringar är automatiskt dokumenterade för kvalitetskontroll vilket även inkluderar CNC transaktionen. Alla aktiviteter kan därmed följas upp via den inbyggda uppföljnings funktionalitet.

Verktygsstrukturering. Integrerad verktygshantering genom användandet av fördefinierade verktygsdon och CNC maskiner. Automatisk generering av verktygslistor i NC program samt listor på skillnader mellan verktyg och tillgängliga verktyg för CNC maskiner.

Underhållsrelaterad information. Automatisk genering av dataunderlag för maskiner och tillbehör. Administration av instruktions – och service manualer. Automatisk generering av data kring underhållsaktiviteter baserade på intervaller för underhåll, varningar vid RAG indikationer (röd, ambar, grön) förfallen data och automatisk sparande av all historik.