EtherKlient

EtherKlient är en lokal klientlösning anpassad för att installeras direkt i maskinens PC eller i de ovan rekommenderade industridatorerna.

EtherKlient är enkel att använda och enkel att underhålla. Mjukvaran fungerar som ett gränssnitt och verktyg för operatören att kommunicera med systemet. EtherKlient gränssnittet ger tillgång till operatörsinloggning gentemot PDV/Dynaparksystemen vilket i sin tur leder till anpassade vyer och alternativ på individnivå, så som schemalagd tillgång till maskin och order beroende på tid och operatör. Utöver det ger det även tillgång till ett anpassningsbart rapporteringssystem för maskindatainsamling. EtherKlient programmet är anpassat för pekskärmsdatorer vilket gör det enkelt för användaren att nyttja, vilket effektiviserar inlärningsprocessen.

Egenskaper:
         Installeras lokalt
         Ekonomisk
         Användarvänlig
         Inga uppdateringar
         Pekskärms anpassat
         Stora knappar för enkel hantering
         Kort inlärningskurva
         Ringa hårdvarukrav
         Låga kostnader

Passar bäst för:
         Enkla & Avancerade systemlösningar
         Styrsystemlösningar
         Industri PC lösningar
         CNC-Program överföring
         Orderanknuten maskinanalys
         Maskinutnyttjandeanalys